وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
رستوران نایب زعفرانیه

پیش غذا

تست پیش غذا
تست 2
تست 3

غذای ایرانی
چلو کوبیده سلطانی نایب نایب
500000 تومان

گوست گوسفندی تازه - برنج ایرانی دورچین شده گوست گوسفندی تازه

img01 #209
jjjjjjj
fgfffff
gg

test

5
test

تست

منوی متنی شماره 1

خوراک دورچین شده 58000 تومان
خوراک دورچین شده 58000 تومان
خوراک دورچین شده 58000 تومان

گالری تصاویر
img-g #130
img-g #127
img-g

نوشیدنی ها

کوکا کولا قوطی . . . 2000 تومان
کوکا کولا قوطی . . . 2000 تومان
کوکا کولا قوطی . . . 2000 تومان
کوکا کولا قوطی . . . 2000 تومان
کوکا کولا قوطی . . . 2000 تومان
کوکا کولا قوطی . . . 2000 تومان

شماره تماس


آدرس

کلیه مسئولیت ارائه خدمات و مطالب درج شده به عهده مالک کسب و کار می باشد و وب سایت "منو با ما" فقط امور فنی نمایش اطلاعات را بر عهده دارد.